Yasal uyarı


KVKK VERİ AYDINLATMA METNİ


Türkçe 


Müvekkillere ilişkin toplanan bilgilerin hepsi büroca gizli bilgi olarak akdedilmektedir ve müvekkillerin rızası olmaksızın paylaşılmamakta veya işlenmemektedir. Bu bilgilerin hepsi avukat-müvekkil gizliliğine tabidir. Büro, müvekkillerinden topladığı verileri sadece sunduğu hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri kapsamında yetkili merciiler ile veya müvekkillerin rızası ile paylaşmaktadır. 


Müvekkiller ile ilişkide bulunan 3. kişilere ilişkin kişisel veriler, büromuzca sadece hukuki yükümlülüklerin ifası sebebiyle toplanmakta olup, Bu bilgiler gerekli mahkeme veya yasal süreçlere delil olması bakımından avukatlık kanununa tabi olarak saklanmaktadır. Söz konusu hiçbir veri avukatlık görevi ifası dışında kullanılmamakta veya paylaşılmamaktadır.


İlgili kişiler; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, ilgili kişiyle bağlantılı kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair gerçekleştirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 


Toplanılan hiçbir kişisel veri ticari veya gayrimeşru amaçlarla kullanılmamaktadır.


Web sitesi hizmet sağlayıcısı, internet sağlayıcı, Google Analytics ve buna benzer bizim kontrolümüz dışında otomatik toplanan veriler de tarafımızca saklanmamaktadır.  


Siteye girmeniz ve kullanmanız yukarıda sayılan ve web sitesince toplanan bu verilerin toplanmasına ve işlenmesine  (KVKK kapsamında veriler, çerezler vs.) açık rıza verdiğiniz anlamına gelmektedir. Söz konusu hiçbir veri tarafımızca 3. kişilere satılmamaktadır. 


Web sitesinden atıf verilen ve bağlantı gösterilen web sitelerinin gizlilik ve veri işleme politikalarından Ofisimiz sorumlu değildir.


Sitedeki içeriklerde bulunması muhtemel kişisel veriler; “Basın Kanunu” ve “ifade özgürlüğü” kapsamında veya hukuka uygunluk sebepleri ile birlikte işlenmiştir. Yine de aksini iddia ediyorsanız “sehven ve hata ile” yayımladığımız basın hakkı kapsamında olmayan kişisel verilerinizi sildirmek için irtibata geçmeniz yeterlidir. 


Gizli olmayan belge ve evrakların UYAP sistemine yüklenebilmesi için evrağın küçültülmesi veya yapılması gereken format değişiklikleri için kullandığımız 3. parti uygulamalara rızanız yokk ise aşağıdaki mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.


Kişisel bilgileriniz ile ilgili herhangi bir soru, itiraz, şikayet veya bildirim için info@senersener.com mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


English 

All information collected about clients is considered confidential by the office and is not shared or processed without the client's consent. All of this information is subject to attorney-client privilege. The office shares the data it collects from its clients only with authorized authorities or with the client's consent within the scope of the legal consultancy and advocacy services it provides.

Personal data relating to third parties involved in the relationship with the clients is collected by our office only for the purpose of fulfilling legal obligations. This information is stored in accordance with the law on attorneyship as it may be evidence in necessary court or legal proceedings. None of this data is used or shared outside of the scope of the attorney's duties.

Data subjects have the right to learn whether personal data has been processed, to request information if personal data related to the data subject has been processed, to learn the purpose of the processing of personal data and whether they are used in accordance with the purpose, to know the third parties to whom personal data is transferred domestically or abroad, to request the correction of personal data if it is incomplete or incorrectly processed, to request the deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions stipulated in the law, to request that the transaction carried out regarding the correction, deletion or destruction of personal data be notified to the third parties to whom the personal data has been transferred, to object to the emergence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automatic systems, and to demand the compensation of the damage in case of damage caused by the unlawful processing of personal data.

Data collected automatically outside of our control, such as website service providers, internet providers, Google Analytics and etc. is also not stored by us.

By using this site you are giving permission to collection of your personal data (cookies etc.).we must remind once again that your data is not stored by us nor sold to other parties by us.


Our Office is not responsible for the privacy and data processing policies of the websites referenced and linked from the website.


Personal data that may be contained in the contents of the site; It was processed within the scope of the "Press Law" and "freedom of expression" or for reasons of compliance with the law. If you still claim otherwise, simply contact us to have your personal data, which we published "by mistake and by mistake", which is not covered by press rights, be deleted.


If you do not consent to the 3rd party applications we use to reduce the size of the document or make necessary format changes so that non-confidential documents and documents can be uploaded to the UYAP system, please contact us via the e-mail address below.

For any questions, objections, complaints or notifications regarding your personal information, you can contact us at info@senersener.com .

                   ŞENER & ŞENER


mgmt@senersener.com

+90 216 455 39 41